Công ty TNHH một thành viên tập đoàn FUBUS Việt Nam được thành lập năm 2011 tại tỉnh Yên Bái, Việt Nam, dưới sự đầu tư của Tập đoàn thương mại Hồng Kông Nie Shang với hơn tổng số vốn hơn 1550 vạn đô la Mỹ. Mục tiêu của Công ty FUBUS chính là: phát triển bản thân, tạo ra của cải cho người dân hai nước Trung- Việt, cung cấp và đóng góp tất cả các sản phẩm vì sự cân bằng trong thương mại ...

         Hiện nay Việt Nam trở thành một nước phát triển mới của Đông Nam Á, với nền kinh tế phát triển nhanh chóng, người tiêu dùng Việt Nam ngày càng có nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm điện tử 3G. Thâm Quyến nổi tiếng là một Trung tâm nghiên cứu sản xuất công nghệ cao và các sản phẩm Điện tử tiên tiến hàng đầu của Trung Quốc và Thế giới. Sản phẩm điện tử của Thâm Quyến đa ...

01