Chúng tôi đã đến! Mang theo sức sống, sự đổi mới và tinh thần của Thâm Quyến, Công ty TNHH Tập đoàn FUBUS tại Việt Nam đã cùng với Hiệp hội Điện tử Thâm Quyến và Công ty TNHH kỹ thuật điện tử Quảng Nguyên Đạt Lập Thâm Quyến thực hiện các chiến lược hợp tác, mang đến Việt Nam các sản phẩm điện tử hiện đại của Thâm Quyến, giúp các nhà sản xuất tại Trung Quốc an tâm giao dịch, đồng thời giúp các ...

Để giúp đỡ và thúc đẩy các doanh nghiệp Thâm Quyên mở rộng thị trường Việt Nam và ASEAN, nâng cao độ nổi tiếng và ảnh hưởng của các doanh nghiệp và sản phẩm của Thâm Quyến tại thị trường Đông Nam Á, Công ty FUBUS và Hiệp hội Điện tử Thâm Quyến đã cùng nhau hợp tác phát triển, thành lập tại Trung tâm Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội, Việt Nam: “ VIBC- Phòng Trưng bày và Triển lãm Sản phẩm Điện tử Thâm ...

01