Để mở rộng phạm vi kinh doanh, thâm nhập sâu hơn vào thị trường xe đạp điện Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn FUBUS Việt Nam tuyển dụng chuyên viên kinh doanh, quản lý mục sản phẩm xe đạp điện như sau: 1, Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh 2, Chức vụ: Nhân viên 3, Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định 4, Địa điểm làm việc: Hà Nội 5, Lương: Hấp dẫn, thỏa thuận 6, Yêu cầu: - Nam hoặc nữ ( không giới ...

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN FUBUS VIỆT NAM THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh, mở rộng thị trường, Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Fubus Việt Nam thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh như sau:  1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh 2.    Chức vụ: Nhân viên 3.    Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định 4.    Địa điểm làm việc: Hà Nội 5.    Lương: hấp dẫn, thỏa  thuận 6.    Yêu cầu: -  Nam hoặc ...

01